• Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • +381 25 437 711

Biznis liga 2017/2018

 

BOWLING  BIZNIS LIGA BC BOWLINGSTONES SOMBOR

Poštovani ljubitelji BOWLINGA  I VI što ?ete to tek da budete.

Pred nama je osma sezona Regionalne Bowling biznis lige 2017/2018,  koju Bowling Centar Bowlingstones I Bowlingstones klub  organizuju  usaradnji sa Bowling Savezom Srbije. 

Bowling Biznis Liga po?inje  23.10.2017 god., i u zavisnosti od broja prijavljenih ekipa traja?e do juna 2018 god. Raspored igranja i svi izveštaji sa utakmica bi?e istaknuti na sajtu www.bowlingstones.rs .

Sve ekipe mogu zakazati svoje treninge odmah nakon prijave i trenirati do kraja juna.

U ovoj brošuri ?ete na?i razne zanimljivosti i pravila kako se ponašati na bowling stazama i po kojim pravilima se igra Biznis Liga Bowlingstones  2017/2018

 CILJ I PRAVILA BOWLINGA

Da biste u potpunosti mogli da uživate u ?arima bowlinga, morate znati i neka osnovna pravila ove zanimljive igre; svakako ona su vrlo jednostavna. Osnovni cilj bowling igre je da bacite ili zakotrljate kuglu po bowling stazi i tom prilikom oborite svih deset ?unjeva, koji se nalaze razmešteni na drugom kraju staze. Jedna igra se sastoji od deset fremova (okvira) gde u prvih devet okvira igra? baca kuglu dva puta kako bi oborio svih deset ?unjeva; a u poslednjem, desetom fremu, u slu?aju da igra? iz dva puta obori svih deset ?unjeva, on ima i dodatni - nagradni pokušaj. Pobednik je onaj igra? koji obori ve?i broj ?unjeva.Brojanje poena je pomalo specifi?no, ali motiviše igra?e na što bolje pokušaje.

Tri su osnovna izraza za oborene kegle:

1. Strike momenat je kada se iz prvog pokušaja obori svih deset kugli; zapisuje se kao X, a prednost mu je što se zbir naredna dva bacanja dodaje na deset oborenih ?unjeva;

2. Spar je slu?aj kada iz dva bacanja oborite svih deset kegli; njegova prednost je što se na taj zbir dodaje broj oborenih ?unjeva iz narednog bacanja

3. Split je pozicija kegli koje su ostale u slu?aju da je prva kegla oborena min jos dve pored a da je pozicija koja je ostala teska (kegle 3 i 10 ) tu se broj kegli oborenih u prvom potezu zaokružuje malim kvadrati?om.

U svakom slu?aju, bowling je toliko savremena igra da Vam zapravo ra?unar zbraja sve rezultate, a Vaš je zadatak samo da se potrudite da pogodite deset puta po deset ?unjeva; tada postižete rekord od 300 poena, što je ujedno i maksimum. No, ne optere?ujte se bespotrebno jer u "Bowlingstonsu" možete vežbati i bacanje i brojanje, a ljubazno osoblje ?e Vas svemu tome besplatno podu?iti.

PRAVILA SPORTSKOG PONAŠANJA BOWLING  BONTON

Pored znanja igranja, Bowling igraci su dužni da se ponasaju sportski i fer na stazama. Pravila ponašanja  igra?a za vreme trajanja utakmica Biznis lige ?emo vam i ovde predstaviti :

 • ne izlazite na stazu ako je drugi igra? sa vaše leve ili desne strane ve? na stazi, nego sa?ekajte da se vrati u igra?ki prostor svoje ekipe
 • Ako ste pošli na stazu u istom trenutku sa drugim igra?em,igra? sa desne strane ima prednost kod biranja kugli i bacanja
 • kada se igra? pripremi za bacanje dozvolite mu da to uradi u miru,nemojte uzimati kuglu i ometati ga
 • ne zadržavajte se na zaletištu, razgovarajte kod stolova za pi?e
 • Posle svakog bacanja kugle igra? treba da se vrati u igra?ki prostor svoje ekipe, kako bi omogu?io protivni?kom igra?u da nesmetano baci kuglu, budite uvek u vasem prostoru za igru
 • obavezno na stazu izlazite samo u bowling patikama
 • guranje ili hvatanje nije dozvoljeno
 • ako je na stazi bilo sta pogresno ili nejasno pozovite osoblje da vam reši problem
 • Ako je vaš red za  bacanje,pobrinite se da budete spremni za isto, daVas ne bi igra idrugi igra?i ?ekali
 • Bowling igrate na svoju odgovornost i za svoje zadovoljstvo.

SAVETI KAKO POBEDITI U BOWLING IGRI

Bowling kugle su napravljene od vešta?ke mase (uretana ili plastike). Sve su istih dimenzija (21,6 cm u pre?niku), ali su zato razli?itih težina i boja. Postoje tzv.de?ije, ženske i muške kugle.  Kugle su i razli?itih težina (od 2,7 kg do 7,26 kg), tako da Vi možete izabrati onu ?ije rupe odgovaraju obliku Vaših prstiju, odnosno Vašoj telesnoj snazi. 

Kegle su od drveta, presvu?ene plastikom, njihova visina je 38,1 cm, a težina im je 1,59 kg.

 Patike (koje dobijate prilikom igranja) imaju kožni ?on, koji omogu?ava blago klizanje tj. postizanje najboljih rezultata.

Bowling je sport koji se zavoli posle prvog bacanja (pogotovo ako pobedite svoje protivnike).A da biste ih pobedili, da?emo Vam neke savete kojih se možete, ali ne morate pridžavati kod ostvarivanja svojih rezultata. Najpre izaberite odgovaraju?u kuglu tako da vam palac idealno stane u rupu za palace, odnosno vodite ra?una da ga  sa lako?om možete izvu?i iz te rupe nakon bacanja / zakotrljavanja kugle. Palac u kugli okrenite ka spoljašnjosti kugle.U preostale dve rupe postavite srednji i domali prst. Neka Vam dlan bude tvrd dok zabacujete kuglom. Pokušajte da se koncentrišete na dobar zamah što više. Slobodnu ruku koristite za održavanje ravnoteže Vašeg tela.

 

1. Priprema za bacanje 

Pravilan po?etni položaj je ?etiri i po koraka od linije prestupa - foul line. Postavite se iza crte prestupa i odredite pravilnu razdaljinu za po?etni položaj. Budite opušteni, noge su elasti?ne, težina tela je na levoj nozi (odnosno na desnoj za levoruke). Kuglu držite u dlanu ruke za izbacivanje (u zavisnosti od toga da li ste desnoruki ili levoruki) i poduprite je drugom rukom, držite je lagodno i opušteno, na boku, otprilike u sredini Vašeg tela. Neka ruka kojom podupirete ruku sa kuglom nosi ve?inu težine kugle. Pogled usmerite u ciljnu ta?ku na stazi. Pripremite Vaše telo na prvi korak, koji izvodite bez napora i žurbe.

2. Prvi korak 

Prvi korak se izvodi desnom nogom (tj. levom za levoruke), istovremenim zamahom kugle napred držite kuglu ispred svog tela, u liniji ramena. Telo je blago savijeno napred, pogled usmeren u ciljnu ta?ku na stazi. Slobodnu ruku pomerite dalje od tela, pod pravim uglom, da Vam omogu?i ravnotežu.

3. Drugi korak 

Drugi korak se izvodi levom nogom (tj. desnom za levoruke); kugla u padu se zanjiše. Na kraju Vašeg koraka, kugla je u donjem položaju, Vaš pogled je još uvek usmeren u ciljnu ta?ku na stazi.

4. Tre?i korak 

Tre?i korak pravite desnom nogom (tj. levom za levoruke). Na kraju koraka, kugla je na gornjoj granici svojeg njihanja, nogu po?injete da savijate za završni ?u?anj.

5. ?etvrti korak 

?etvrti korak pravite levom nogom (tj. desnom za levoruke), u niskom klize?em koraku, kada ste kuglom dosegli najviši položaj (neka Vaša ruka bude istegnuta u laktu), zanjišite je napred, pored vašeg gležnja. U ovoj ta?ki, kugla ?e napustiti Vašu ruku i prvo ?ete osloboditi Vaš palac,a potom još i srednji i domali prst. Kuglu bacate preko crte prestupa,a istegnuta ruka završava u gornjem položaju. Na po?etku ?etvrtog koraka, dok kuglu spuštate iz najvišega položaja u zamahu, držite ramena paralelno sa linijom prestupa. Leva noga klizi u smeru izbacivanja (tj. desna za levoruke), a desna ruka (tj. leva za levoruke) je ravna u laktu.

6. Bacanje kugle

Pravite klize?i korak levom nogom (tj. desnom za levoruke), koja je u blagom ?u?nju, ruka koja prati kuglu je istegnuta nagore, karlica je u niskom položaju. Kada ste ispustili kuglu, nastavite sa zamahom Vaše ruke do visine o?iju. Neka ceo proces izbacivanja kugle bude kratak, opušten i pre svega te?an. Uskladite zamah Vaše ruke s hodom, tako da kugla napusti Vašu ruku u momentu kada Vašom levom nogom (odnosno kod levorukih desnom) dokližete do linije prestupa. Kuglu ne bacate na stazu, nego je spuštate na prugu preko linije prestupa. Staza je obeležena sa sedam strelica koje vas usmeravaju kako da bacite kuglu u?inite to na tre?u strelicu sa desne strane i ima?e te bolje rezultate.

BOWLING PRAVILA IGRE 

 • Isto kao isvaki drugi sport i bowling ima svoja pravila igre i opreme, kojih se moraju pridržavati i igra?i Biznis lige. Muškarci po mogu?nosti jednoobrazne timske majice i duga?ke pantalone, a dame takodje jednoobrazne timske majice i pantalone ili bowling suknje a svi specijalne BOWLING PATIKE
 • Sva pravila  i ponašanje u igri su preuzeta iz sportskog pravilnika Bowling Saveza Srbije odnosno Svetske Bowling Asocijacije
 • Najvažnija pravila koja uti?u na direktnu igru i kojih se moraju pridržavati  
 • Za vreme bacanja ne smemo pre?i liniju koja ozna?ava prestup (Foul)
 • Ako posle bacanja kugle, kegal (pin) ostane da leži u kanalu sa levi ili desne stane staze i nije sklonjen automatskom pin mašinom, mora se ru?no skloniti iz kanala, pre slede?eg bacanja kugle
 • Kegle (pins) koje su srušene od kugle koja se iz kanala sa leve ili desne strane staze ponovo vratila na stazu, ne broje se za rezultat
 •  Ako se to desilo u prvom bacanju kugle, moraju se postaviti ponovo svih 10 kegli (pins) i izvodi se drugo bacanje kugle a prvo se obeležava kao greška F (Faul)
 • Kada se kegle (pins) koje su srušene od kugle odbiju od zida ili spuštene rampe i sruše preostale kegle (pins) ra?una se kao srušene kegle (pins)
 • Za prvo bacanje kugle, moraju svih 10 kegli (pins) da stoje ta?no na svom mestu .Ako je kugla ve? ba?ena i onda se konstatovalo da jedna ili više kegli (pins) ne stoje na svom mestu, onda je to bacanje navaže?e i isto se mora ponoviti
 • Svaki registrovani igra? Biznis lige u slu?aju namernog bacanja kugle u kanal bi?e diskvalifikovan a ra?una?e se kao da se nije takmi?io u tom kolu, gubi poen i ostaje mu hendikep iz predhodnog kola.

BIZNIS LIGA  BOWLINGSTONES SEZONA  2017/2018

 • Kao igra? u timu koji se zvani?no takmi?i u Biznil ligi, takmi?ite se jedanput nedeljno, ponedeljak ili ?etvrtak u sezoni 2017/2018
 • Svaki tim se sastoji od 4 igra?a i rezervnih igra?a 
 • U slu?aju da jednom timu u jednoj seriji nedostaje iga? i mora da nastupi sa tri igra?a, na mesto ?etvrtog igra?a se upisuje BLIND, što zna?i da BLIND u svakoj igri (game) donosi 146 poena, bez dodavanja hendikepa
 • U slu?aju da jednom timu u jednoj seriji nedostaje  dva igra?a i mora da nastupi sa dva igra?a, protivni?ki tim automatski dobija taj me? sa 6: 0 i osvaja  2 boda, a druga dva igra?a mogu da odigraju svoju igru (game) koja im se ra?una za prosek i hendikep
 • Takmi?enje se odvija tako što svaki igra? baca po jedan game menjaju?i se posle svakog frame-a po pravilu per line promene staze za ekpe

BODOVI

 • Bodovanje se vrši po sistemu igra? protiv igra?a, tako što igra? broj 1 igra protiv igra?a broj 1 iz protivni?kog tima, igra? broj dva igra protiv igra?a broj 2 iz protivni?kog tima, igra? broj 3 igra protiv igra?a broj 3 iz protivni?kog tima i igra? broj  4 igra protiv igra?a broj 4 iz protivni?kog tima, pobednik donosi 2 poena svom timu.
 • Po završenoj igri (game), sabere se koliko jedan tim (4  igra?a) u totalu srušio kegli (pin) zajedno sa hendikepom,uporedi sa protivni?kim timom i onome ko je više srušio dodeli 2 poena
 • Svaka ekipa pre po?etka takmi?enja, prijavljuje igra?e koji ?e tog dana u?estvovati na takmi?enju.Raspored igra?a se odredjuje po visini hedikepa  od najmanjeg do najve?eg.
 • U slu?aju da oba igra?a imaju isti broj srušenih kegli (pin-a) svaki igra? dobija po 1 poen
 • U slu?aju da oba tima imaju isti broj srušenih kegli (pin-a) svaki tim dobija po 1 poen
 • Jedan tim može da osvoji maksimalno 10 poena (8+2)
 • Tim koji osvoji više poena dobija 2 boda na osnovu kojih se formira tabela Biznis Lige
 • U slua?u da oba tima imaju isti broj poena (5:5) svaki tim dobija po 1 bod

HENDIKEP

Hendikep je pravilo Biznis Liga i primenjuje se u svim Svetskim Biznis Ligama a omogu?ava da svi igra?i imaju istu verovatno?u pobede bez obzira na njihov pojedina?ni kvalitet.

Hendikep omogu?ava i lošijim ekipama da dodju do pobede i time igra postaje daleko zanimljivija

Hendikep predstavlja ekstra poene koje dobijaš, u odnosu na bazu tvog proseka ukupno osvojenih poena u jednoj sezoni, kada u?estvuješ na takmi?enjiima sa hendikepom

Osmu  sezonu Biznis lige Bowlingstones Sombor ?e mo igrati sa hendikepom (180-70%) što zna?i da se od 180 poena oduzme Vaš prosek poena (od poslednjih 10 games) koji ste napravili i na taj iznos se obra?una 70% a sve to do proseka od 126 poena i maksimalnim hendikepom od 54 poena.

Primer:

Prvo kolo

154 + 18 = 172

 (180 -154  = 26 x 70% = 18,2) što zna?i da za prosek od 155 poena donosi hendikep od  18 poena

Drugo kolo

140  +  18  = 158

Hendikep se preuzima iz prvog kola

 Za tre?e kolo se izra?unava novi hendikep:

Prvi hendikep (18) + drugi hendikep (180-140 = 40 x70% = 28) = 46 što se podeli sa brojem kola :2 = 23

Tre?e kolo

130  +  23  = 153

Zna?i ?etvrto kolo hendikep je 

 18 + 23 + (180 -130=50 x70% =35) =76 : 3 = 25

No za sve takmi?ere je vrlo važno da se ne bave ra?unanjem i evidencijama rezultata jer to sve za nas radi ra?unar koji identi?no radi obra?un hendikepa i sva ostala pra?enja igre u Bowling centru Bowlingstones Sombor

Biznis liga Bowlingstones Sombor  postaje  još interesantnija u delu Play off a. Prvih osam ekipa ulaze direktno u Play off  dok se ostalim ekipama pruža prilika da kroz razigravanje u zavisnosti od plasmana dodju u situaciju da mogu igrati Play off deo.

Sve ekipe imaju mogu?nost da prijave do 10 takmi?ara, a po posebnom zahtevu i više. Od ?etiri takmi?ara koji nastupaju ne može biti više od dva koji su igrali  aktivno Prvu ligu Bowling saveza srbije 2016/2017

U slu?aju da neka ekipa kasni na me? tolerisa?e se maksimalno 15 min. A nakon toga, ekipa koja je kasnila gubi me?. Me? se gubi rezultatom 10:0 a ekipama se ne  upisuju  pinovi.

U slu?aju da neka ekipa zna da ne može odigrati odredjeni me? mora usaglaiti novi termin održavanja sa bowling centrom i protivni?kom ekipom najkasnije do po?etka slede?eg kola, ali bi molili da zbog regularnosti takmi?enja ovih odlaganja i kašnjenja ne bude.

Ovim pravilima želimo unaprediti takmi?arsko zabavni deo Biznis lige da svi igra?i budu opušteni  i spremni na sport i zabavu a ujedno smo uskladili naše propozicije sa propozicijama Biznis Liga koje primenjuje Bowling savez Srbije i Svetska Bowling Asocijacija.

Finale (play off)  bowling  biznis lige Bowlingstones  Sombor u sezoni 2017/2018 god.Igra se tako da dve prvoplasirane ekipe ulaze direktno u polufinale biznis lige aostalih 6 ekipa o?ekuje razigravanje play out dela. Play out deo razigravanju sve ekipe  po pravilu da prvoplasirane ekipe do?ekuju pobednike koji medjusobno razigravaju. U slu?aju da više ekipa ima isti broj bodova na 8 mestu, odlu?i?e broj  srušenih pinova.

Sva razigravanja u okviru Play off dela kao I polufinalne I finalne utakmice se igraju bez hendikepa na dva kruga po principu igra? na igra?a I ukupan zbir pinova.

POJEDINA?NO PRVENSTVO BIZNIS LIGE

Ekipe takmi?ari imaju pravo besplatne prijave jednog (najboljeg) igra?a na otvroeno pojedina?no prvenstovo biznis lige , ostali igra?i mogu igrati ali uz dodatnu propisanu kotizaciju, Pojedina?no prvenstvo biznisl lige Bowlingstones Sombor se održava krajem lige po principu eliminacije nakon 4 gema gde ?e najboljih 8 takmi?ara razigravti za sa još dva dodatna gema. Ukupan pojedina?ni pobednik biznis lige bi?e takmi?ar sa najviše osvojenih pinova u svih 6 krugova.

TROŠKOVNIK I BONIFIKACIJA U?ESNIKA ZA SEZONU 2017/2018

1. Kotizacija za celu ligu (oktoar – jun) iznosi 36.000,00 din. Uve?ano za troškove pdv.

2. Ekipe imaju pravo prijaviti do 10 igra?a.

3. Ekipe imaju jedan sat nedeljno besplatnog trenina, i dužni su prijaviti termin pri prijavi ekipe

4. Medijsko predstavljanje

Obuhvata  pra?enje i izveštaj jo rezultatima svih ekipa u?esnika Biznis lige Bowlingstones Sombor u Somobrskim novinama, lokalnim televizijama i na sajtu www. bowlingstones.rs   i  Facebook stanicama 

5. Troškove nagrada (pehari medalje, diplome nagrade sponzora itd) snosi Bowlingstones Sombor

6. Ta?an broj kola (nasupa) raspored može se odrediti tek po isteku roka za prijavu. Rok za prijavu u?esnika je ?etvrtak 19.10.2017 god. A po?etak lige je ponedeljak 23.10.2017 god. 

Do datuma prijave ekipe su dužne dostaviti izjavu (datu u prilogu) da se žele takmi?iti u biznisl Ligi Bowlingstones Sombor spisak igra?a i ime kapitena ekipe. Od dana prijave ekipe mogu rezervisati termine i po?eti sa treninzima. Molili bi da prijavu popunite u potpunosti kako bi za sve igra?e biznis lige Bowlingstones  Sombor mogli  kao pridružene ?lanove bowling kluba  Bowlinstones Sombor  omogu?iti razne  pogodnosti  u okviru ponude  Bowling centra. 

Pla?anje obaveza za u?eš?e u Biznis Ligi bowlinstones Sombor možete  uraditi na ra?un d.o.o. Bowlingstones Sombor br 355-1130790-42 kod Vojvodjanske banke Filijala Sombor.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 025 437-711  I

mob. 069 4377 112 Bowlingstones  Sombor, Apatinski put 1 

O?ekujemo VAS u novoj bowling sezoni Bowling Biznis Liga Bowlingstones Sombor 2015/2016

Team building

 
Da li ste razmišljali o druženju sa kolegama na nekom drugom osim prostorija vaše firme? Trebalo bi!

Pivnica / Longe bar

 
Bowling Stones pivnica radi svakim danom i nudi vam više vrsta domaćeg i stranog piva, kao i bogat izbor hrane.

Dešavanja

 
U Bowling Stones-u organizujemo i extra dešavanja. Pratite nas i saznajte na vreme sve o budućim dešavanjima.

Kontakt info

Bowling Stones

Apatinski put 1, Sombor

tel: +381 25 437 711

e-mail: office@bowlingstones.rs

web: www.bowlingstones.rs